Thay đổi tên các cửa hàng xăng dầu trực thuộc

BTV WebsitePetrolimex An Giang
09:32' SA - Thứ tư, 06/11/2019

Thực hiện chủ trương đồng bộ hóa Biển tên trong hệ thống cửa hàng xăng dầu thuộc Petrolimex, theo Quyết định số 246/PLX-QĐ-TGĐ ngày 06/6/2019 của Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, v/v “Đặt tên cửa hàng xăng dầu và hình ảnh cửa hàng xăng dầu”.

Được sự chấp thuận đổi tên cửa hàng của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang; nay Công ty xăng dầu An Giang (Petrolimex An Giang/Công ty) trân trọng thông báo đến quý khách hàng và đối tác, về việc thay đổi Biển tên 46 cửa hàng xăng dầu trực thuộc Công ty, kể từ ngày 01/11/2019 trên phạm vi địa bàn tỉnh An Giang.


(Cửa hàng xăng dầu theo Biển tên mới)

DANH SÁCH CÁC CỬA HÀNG XĂNG DẦU TRỰC THUỘC
CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU AN GIANG

STTCHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV
XĂNG DẦU AN GIANG
ĐỊA CHỈSỐ ĐIỆN THOẠI
TÊN MỚITÊN CŨ
I/THÀNH PHỐ LONG XUYÊN
1PETROLIMEX-CỬA HÀNG 01CHXD MỸ LONGSố 1363 Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang(0296) 3844-182
2PETROLIMEX-CỬA HÀNG 06CHXD BÌNH ĐỨCQuốc lộ 91, phường Bình Đức, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang(0296) 2240-749
3PETROLIMEX-CỬA HÀNG 10CHXD TÂY HUỀTỉnh lộ 943, khóm Tây Huề 1, phường Mỹ Hoà, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang(0296) 3848-168
4PETROLIMEX-CỬA HÀNG 14CHXD MỸ PHƯỚCSố 1602 Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang(0296) 3843-805
II/HUYỆN CHÂU THÀNH
5PETROLIMEX-CỬA HÀNG 05CHXD BÌNH HÒAQuốc lộ 91, ấp Bình Phú 1, xã Bình Hoà, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang(0296) 3837-293
6PETROLIMEX-CỬA HÀNG 11CHXD AN CHÂUẤp Hoà Long 4, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang(0296) 3650-352
7PETROLIMEX-CỬA HÀNG 17CHXD AN HÒA

Quốc lộ 91, ấp Bình An 2, xã An Hoà, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang

(0296) 3665-036
8PETROLIMEX-CỬA HÀNG 21CHXD CẦN ĐĂNGTỉnh lộ 941, ấp Cần Thuận, xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang(0296) 3668-067
9PETROLIMEX-CỬA HÀNG 44CHXD VĨNH HANHTỉnh lộ 941, ấp Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Hanh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang(0296) 3669-016
III/HUYỆN CHÂU PHÚ
10PETROLIMEX-CỬA HÀNG 03CHXD VỊNH TREQuốc lộ 91, ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang(0296) 3688-146
11PETROLIMEX-CỬA HÀNG 08CHXD THỐNG NHẤTQuốc lộ 91, ấp Vĩnh Lộc, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang(0296) 3687-145
12PETROLIMEX-CỬA HÀNG 22CHXD BÌNH MỸQuốc lộ 91, ấp Bình Thành, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang(0296) 3670-449
13PETROLIMEX-CỬA HÀNG 25CHXD THẠNH MỸ TÂYĐường Nam Vịnh Tre, ấp Bờ Dâu, xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang(0296) 3676-449
14PETROLIMEX-CỬA HÀNG 26CHXD MỸ ĐỨCQuốc lộ 91, ấp Mỹ Thiện, xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang(0296) 3673-673
15PETROLIMEX-CỬA HÀNG 29CHXD MỸ PHÚQuốc lộ 91, ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang(0296) 3647-234
IV/THÀNH PHỐ CHÂU ĐỐC
16PETROLIMEX-CỬA HÀNG 24CHXD CHÂU ĐỐCSố 271 Hoàng Diệu, khóm Châu Long 3, phường Châu Phú B, TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang(0296) 3550-933
V/HUYỆN THOẠI SƠN
17PETROLIMEX-CỬA HÀNG 13CHXD THOẠI SƠNSố 260 Nguyễn Huệ, ấp Bắc Sơn, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang(0296) 3710-210
18PETROLIMEX-CỬA HÀNG 31CHXD BÌNH TIẾNTỉnh lộ 943, ấp Trung Bình Tiến, xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang(0296) 3736-626
19PETROLIMEX-CỬA HÀNG 32CHXD PHÚ HÒASố 244, Trần Phú, ấp Thanh Niên, thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang(0296) 6259-382
20PETROLIMEX-CỬA HÀNG 43CHXD ÓC EOTỉnh lộ 943, ấp Tân Hiệp B, thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang(0296) 3738-100
21PETROLIMEX-CỬA HÀNG 45CHXD ĐỊNH THÀNHTỉnh lộ 943, ấp Hòa Tân, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang(0296) 3879-646
22PETROLIMEX-CỬA HÀNG 47CHXD NÚI SẬPĐường tránh TT.Núi Sập, ấp Bắc Sơn, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, An Giang(0296) 3711-727
VI/HUYỆN TRI TÔN
23PETROLIMEX-CỬA HÀNG 02CHXD CÔ TÔẤp Sóc Triết, xã Cô Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang(0296) 3873-353
24PETROLIMEX-CỬA HÀNG 15CHXD TRI TÔNTỉnh lộ 941, khóm 1, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang(0296) 3770-529
25PETROLIMEX-CỬA HÀNG 20CHXD AN TỨCTỉnh lộ 958, ấp Ninh Thạnh, xã An Tức, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang0914 682 696
26PETROLIMEX-CỬA HÀNG 23CHXD LƯƠNG AN TRÀTỉnh lộ 958, Ấp Ninh Phước, xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang(0296) 3787-357
27PETROLIMEX-CỬA HÀNG 35CHXD LƯƠNG PHITỉnh lộ 955B, ấp Tà Dung, xã Lương Phi, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang(0296) 6272-479
28PETROLIMEX-CỬA HÀNG 36CHXD VĨNH GIAQuốc lộ N1, ấp Vĩnh Cầu, xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang(0296) 3893-466
29PETROLIMEX-CỬA HÀNG 38CHXD NÚI TÔTỉnh lộ 943, khóm 4, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang(0296) 3874-875
VII/HUYỆN TỊNH BIÊN
30PETROLIMEX-CỬA HÀNG 04CHXD AN HẢOTỉnh lộ 948, ấp An Hoà, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang(0296) 3760-269
31PETROLIMEX-CỬA HÀNG 12CHXD NHÀ BÀNGQuốc lộ 91, khóm Hoà Hưng, thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang(0296) 3875-306
32PETROLIMEX-CỬA HÀNG 27CHXD PHÚ HIỆPQuốc lộ 91, ấp Phú Hiệp, xã An Phú, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang(0296) 3751-655
33PETROLIMEX-CỬA HÀNG 30CHXD CỬA KHẨU TỊNH BIÊNQuốc lộ 91, khóm Xuân Bình, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, An Giang(0296) 6272-707
34PETROLIMEX-CỬA HÀNG 37CHXD VĂN GIÁOTỉnh lộ 948, ấp Đây Cà Hom, xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang(0296) 3741-272
35PETROLIMEX-CỬA HÀNG 40CHXD AN NÔNGQuốc lộ N1, ấp Tân Biên, xã An Nông, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang(0296) 3876-067
36PETROLIMEX-CỬA HÀNG 46CHXD XUÂN HIỆPĐường Ng.Huệ, khóm Xuân Hiệp, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, An Giang(0296) 3876-004
VIII/HUYỆN CHỢ MỚI
37PETROLIMEX-CỬA HÀNG 18CHXD CHỢ MỚIĐường Nguyễn Hữu Cảnh, ấp Long Hoà, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang(0296) 3888-128
38PETROLIMEX-CỬA HÀNG 19CHXD MỸ LUÔNGTỉnh lộ 942, ấp Mỹ Quí, thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang(0296) 3626-563
39PETROLIMEX-CỬA HÀNG 33CHXD KIẾN ANTỉnh lộ 942, ấp Hòa Hạ, xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang(0296) 3611-112
40PETROLIMEX-CỬA HÀNG 42CHXD MỸ ANTỉnh lộ 942, Ấp Mỹ Trung, xã Mỹ An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang(0296) 3626-880
IX/HUYỆN PHÚ TÂN
41PETROLIMEX-CỬA HÀNG 07CHXD PHÚ MỸĐường Chu Văn An, ấp Thượng 3, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang(0296) 3827-649
42PETROLIMEX-CỬA HÀNG 34CHXD HÒA LẠCTỉnh lộ 951, ấp Hoà Hưng 1, xã Hoà Lạc, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang(0296) 3811-959
X/THỊ XÃ TÂN CHÂU
43PETROLIMEX-CỬA HÀNG 39CHXD TÂN ANĐường dẫn cầu Tân An, ấp Tân Hòa C, xã Tân An, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang(0296) 3535-536
XI/HUYỆN AN PHÚ
44PETROLIMEX-CỬA HÀNG 09CHXD SỐ 9Ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang(0296) 3860-170
45PETROLIMEX-CỬA HÀNG 16CHXD ĐA PHƯỚCQuốc lộ 91C, ấp Hà Bao 2, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang(0296) 3860-569
46PETROLIMEX-CỬA HÀNG 28CHXD AN THẠNHQuốc lộ 91C, ấp An Thạnh, thị trấn An Phú, huyện An Phú, tỉnh An Giang(0296) 3512-312
Tài nguyên Petrolimex
Petrolimex's resources
Thông tin khuyến mại
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: .
Số lượt truy cập trong tháng: .
Số lượt truy cập trong ngày: .
Số người đang trực tuyến: .
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn