HỘI NGHỊ SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ 2015-2020

BTV WesitePetrolimex An Giang
04:47' CH - Thứ năm, 30/08/2018

Sáng ngày 30.08.2018, Đảng Bộ Công ty TNHH MTV Xăng dầu An Giang (Đảng ủy Công ty) tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020; đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện thắng lợi Nghị quyết trong ½ nhiệm kỳ còn lại.


Đồng chí Ngô Quốc Toàn, Đảng ủy viên tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự

Tham dự Hội nghị có Đồng chí Lê Trung Hiếu, Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh; đồng chí Đặng Việt Châu, Trưởng phòng nghiệp vụ 4 - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; các đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, chi ủy viên các chi bộ trực thuộc và toàn thể cán bộ, đảng viên sinh hoạt trong toàn Đảng bộ. Đồng chí Hồng Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối - Bí thư Đảng ủy Công ty chủ trì Hội nghị.


Đồng chí Trần Thanh Trung, Phó bí thư Đảng ủy báo cáo sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đảng bộ Công ty

Sau phần phát biểu khai mạc của Bí thư Đảng ủy Hồng Phong. Hội nghị đã nghe Đồng chí Trần Thanh Trung, Phó bi thư Đảng ủy thông qua dự thảo báo cáo kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015-2020.
Theo đó, mặc dù trong bối cảnh kinh tế cả nước nói chung, địa phương nói riêng có nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen; song nhờ sự quan tâm, giúp đỡ nhiệt tình của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự lãnh đạo toàn diện của Tập đoàn cùng với sự nỗ lực, đoàn kết phấn đấu của toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên – người lao động Công ty, nên kết quả thực hiện Nghị quyết về các chỉ tiêu cơ bản, quan trọng trong ½ nhiệm kỳ đều hoàn thành khá tốt kế hoạch đề ra.
Về nhiệm vụ chính trị: Đạt 48% tiến độ sản lượng xăng dầu xuất bán theo NQ cả nhiệm kỳ (tỷ trọng bán lẻ tăng từ 55% đầu nhiệm kỳ đến nay là 61%, vượt chỉ tiêu 60% của NQ); Lợi nhuận trước thuế và nộp ngân sách hằng năm đều đạt và vượt KH Tập đoàn giao (tỷ suất LN/vốn CSH ở mức cao); thu nhập bình quân NLĐ hiện tại so đầu NK tăng 137%, NSLĐ tăng 32% đạt mục tiêu NSLĐ vùng/miền; đầu tư xây dựng mới 5 CHXD đạt 50% NQ nhiệm kỳ; thực hiện tốt chính sách an sinh – xã hội tại địa phương; phát huy vai trò bình ổn thị trường; gắn phát triển kinh tế với QPAN, đảm bảo an toàn tuyệt đối về PCCN, VSLĐ và BVMT…
Về công tác Xây dựng Đảng: Đảng ủy lãnh đạo thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và NLĐ; tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XII. Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị gắn với Nghị quyết TW4 (khóa XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ”. Chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời ngăn ngừa tiêu cực, xử lý nghiêm đảng viên vi phạm. Phát huy tốt vai trò cấp ủy trong lãnh đạo các đoàn thể hoạt động theo đúng điều lệ của hội cấp trên; gắn với phát động các phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh, xây dựng Đảng bộ trong sách, vững mạnh.


Đồng chí Lê Trung Hiếu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Hội nghị cũng thẳng thắn nhìn nhận những mặt còn hạn chế như: Thị phần có nguy cơ giảm vả sụt giảm sản lượng qua từng năm đối với kênh trung gian NQTM; công tác đầu tư phát triển cửa hàng còn chậm, trong đó cơ chế, chính sách còn nhiều chồng chéo, thủ tục đất đai vẫn là những rào cản lớn; vẫn còn đảng viên vi phạm ½ nhiệm kỳ bị kỷ luật đến mức khai trừ; vai trò cấp ủy từng lúc, từng nơi chưa được phát huy đúng mức, sinh hoạt chưa đi vào chiều sâu; thiếu giám sát thường xuyên nên nắm bắt diễn biến tư tưởng CB, đảng viên còn hạn chế…

UV.BTV Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy Hồng Phong kết luận Hội nghị

Trên cơ sở thảo luận, đóng góp ý kiến, giải pháp của đại biểu và chỉ đạo định hướng của Đảng ủy cấp trên; Hội nghị đã nhất trí cao, thông qua các nội dung, chương trình, các giải pháp cần tổ chức thực hiện ngay và thể hiện quyết tâm, nỗ lực, đoàn kết, ra sức hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết sau:
Nhiệm vụ SXKD: Chỉ tiêu sản lượng xăng dầu xuất bán tăng tối thiểu 3%/năm (bán lẻ tăng 5%), hàng hóa khác tăng trưởng 7-9%; Lợi nhuận và nộp ngân sách đạt kế hoạch Tập đoàn giao kế hoạch hàng năm; đầu tư phát triển ít nhất là 04 CHXD (2019- 2020).
Về xây dựng Đảng: 98% cán bộ, đảng viên được học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng; 100% cán bộ, đảng viên học tập và đăng ký chuyên đề hàng năm về học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 80% chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ (không có yếu kém), Đảng bộ đạt TSVM; trong ½ nhiệm kỳ còn lại phát triển ít nhất là 8 đảng viên…
Với truyền thống vượt khó qua 42 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng ủy kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động Petrolimex An Giang phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, đề cao tính tự giác và vai trò nêu gương, ra sức xây dựng môi trường làm việc gắn bó, đoàn kết, nỗ lực và hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong ½ nhiệm kỳ còn lại, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị Đảng bộ Công ty lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Một số hình ảnh trong Hội nghị:

Đại biểu tham dự Hội nghị


Đồng chí Phạm Quốc Thiên, UV.BTV Đảng ủy, Phó giám đốc phát biểu thảo luận


Đồng chí Võ Minh Thanh, Bí thư chi bộ Kinh doanh phát biểu tham luận tại Hội nghị


Đồng chí Nguyễn Thị Kim Sa, đảng viên chi bộ Tài chính Kỹ thuật


Đồng chí Nguyễn Trần Duy Thanh, Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ CHXD


Đồng chí Phan Trung Hiếu, Bi thư chi bộ Tài chính Kỹ thuật


Đồng chí Nguyễn Hữu Khương, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

Tài nguyên Petrolimex
Petrolimex's resources
Thông tin khuyến mại
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: .
Số lượt truy cập trong tháng: .
Số lượt truy cập trong ngày: .
Số người đang trực tuyến: .
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn