Lãnh đạo, quán triệt, xây dựng, thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị

Trần Phước ĐứcPTP.QLKT - Petrolimex An Giang
10:25' SA - Thứ ba, 20/12/2016

An Giang, chiều 19.12.2016, Đảng ủy và Ban giám đốc Công ty TNHH MTV Xăng dầu An Giang (Petrolimex An Giang/Công ty) tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt, để thực hiện kiểm điểm tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2016, tại hội trường văn phòng Công ty.

Thành phần tham dự hội nghị gồm có các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Ban giám đốc, Trưởng/phó phòng nghiệp vụ, Trưởng các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội Công ty. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh An Giang Lê Trung Hiếu; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm giám đốc Công ty Hồng Phong chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh Hội Nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý

Về kiểm điểm của tập thể lãnh đạo, Đồng chí Hồng Phong báo cáo kết quả lãnh đạo, quán triệt, xây dựng, thực hiện các chương trình, kế hoạch theo chủ trương, Nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị được giao. Đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và vai trò nêu gương của cán bộ, nhất là người đứng đầu. Đặc biệt kiểm điểm có hay không những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị; đạo đức, lối sống; "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" theo tinh thần Nghị quyết TW4 (khóa XII) để làm rõ nguyên nhân và giải pháp khắc phục. Thực hiện tốt công tác nhân rộng điển hình tiên tiến; xây dựng đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ, phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Thực hiện nhiệm vụ chính trị, đã lãnh đạo, điều hành đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD năm 2016 ở các chỉ tiêu cụ thể:

- Sản lượng xăng dầu xuất bán: 93.000 m3/tấn, đạt 102% KH, bằng 107% so CK.
- Dầu mỡ nhờn: 290 tấn, đạt 112% KH, bằng 121% so CK;
- Gas: 450 tấn, đạt 122% KH, bằng 143% so CK;
- Bảo hiểm Pjico (có VAT): 3,982 tỷ, bằng 181% KH, bằng 138% so CK;
- Doanh thu sơn Petrolimex: 0,45 tỷ, đạt 81% KH, bằng 97% so CK
- Lợi nhuận thực hiện: 30,2 tỷ đồng, đạt 136% KH, bằng 155% so CK;
- Nộp ngân sách Nhà nước: 226 tỷ đồng, đạt 105% KH, bằng 126% so CK;
- Thu nhập bình quân của người lao động đạt 7,2 triệu đồng/người/tháng, bằng 107% so CK và đạt yêu cầu KH được giao.

Lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt chủ trương gắn sản xuất kinh doanh gắn với Quốc phòng, an ninh; thường xuyên kiện toàn lực lượng tự vệ cơ quan; luôn coi trọng và ưu tiên hàng đầu công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chú trọng công tác phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường.

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch kiêm giám đốc Hồng Phong báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể lãnh đạo

Bên cạnh những kết quả đạt được, tập thể lãnh đạo nhận thấy còn có những hạn chế nhất định trong điều kiện áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt, phức tạp; công tác quản lý cán bộ, đảng viên chưa sâu sát; công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật chưa đủ sức răn đe, ngăn chặn, đẩy lùi vi phạm, nhất là quản lý tiền, hàng.. việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa thực sự đi vào chiều sâu, còn hình thức, ít lồng ghép vào sinh hoạt chi bộ, v.v...

Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh Lê Trung Hiếu phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị

Trên cơ sở thảo luận, đóng góp ý kiến cho tập thể và cá nhân các đồng chí lãnh đạo. Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, đồng chí lê Trung Hiếu, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đánh giá cao công tác chuẩn bị kiểm điểm của tập thể lãnh đạo về nội dung lẫn hình thức; chất lượng thảo luận tốt, dân chủ, đoàn kết, cởi mở, thẳng thắn với tinh thần trách nhiệm cao. Biểu dương tinh thần tiến công, đặc biệt là kết quả SXKD ấn tượng mà Công ty đã đạt được trong năm 2016, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của Đảng bộ Khối và đóng góp có hiệu quả vào công tác phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Đồng chí cũng ghi nhận và đánh giá cao truyền thống của Đảng bộ Công ty trong lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng trên các mặt chính trị tư tưởng; quy hoạch và bố trí cán bộ; công tác phát triển Đảng viên và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, v.v...

Về phương hướng năm 2017, đồng chí đề nghị tập thể lãnh đạo quan tâm tới thu nhập, đời sống người lao động so với mặt bằng chung còn thấp; nhấn mạnh 2 nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; thực hiện tốt Nghị quyết TW4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng. Tập thể lãnh đạo, Đảng ủy quan tâm nhiều hơn nữa trong công tác kiểm tra, giám sát, tăng cường giám sát thường xuyên để phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả với những vi phạm; lãnh đạo tốt các tổ chức đoàn thể, tạo môi trường thi đua sôi nổi để người lao động phát huy, cống hiến...

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch kiêm giám đốc Hồng Phong phát biểu tiếp thu và kết luận Hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Hồng Phong trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh; chân thành cám ơn, tiếp thu các ý kiến đóng góp của Hội nghị cho tập thể lãnh đạo và cá nhân các đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý. Thay mặt tập thể và cá nhân, đồng chí xin hứa trước Đảng ủy cấp trên và cán bộ chủ chốt sẽ tiếp tục phát huy những mặt mạnh, nghiêm túc khắc phục những tồn tại, hạn chế, đồng thời đề ra các giải pháp cụ thể để lãnh đạo, điều hành Đảng bộ và đơn vị trong năm 2017:

- Lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo kế hoạch được cấp trên giao; tiếp tục cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.Thực hiện tốt chính sách an sinh - xã hội tại địa phương.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng và bồi dưỡng lý luận, chính trị. Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng; phát huy trách nhiệm, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu theo Quy định 101-QĐ/TW của ban bí thư, góp phần ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên.

- Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành, phong cách và lề lối làm việc của cấp ủy và đội ngũ cán bộ chủ chốt; sâu sát cơ sở để nắm tình hình, kịp thời giải quyết những kiến nghị, đề xuất của đơn vị; chú trọng khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến đi đôi với xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể phát động thường xuyên các phong trào, tạo môi trường thi đua để người lao động phát huy, cống hiến...

- Lãnh đạo thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí cán bộ đúng vị trí để phát huy tốt năng lực, sở trường; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; tích cực đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong cán bộ, đảng viên và người lao động vì sự phát triển ổn định, bền vững và tiến xa hơn.

Một số hình ảnh trong Hội nghị:

Uỷ viên BTV Đảng uỷ, Phó giám đốc Phạm Quốc Thiên phát biểu đóng góp ý kiến trong Hội nghị.

Ủy viên Ban chấp hành, CHXD Mỹ Phước Nguyễn Văn Triệu tham gia phát biểu đóng góp ý kiến trong Hội nghị.

Trưởng phòng Kinh doanh Tổng hợp Phan Nam Thoại phát biểu ý kiến đóng góp trong Hội nghị.

Bí thư Chi Đoàn Nguyễn Trần Duy Thanh phát biểu ý kiến đóng góp trong Hội nghị.

Tài nguyên Petrolimex
Petrolimex's resources
Thông tin khuyến mại
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: .
Số lượt truy cập trong tháng: .
Số lượt truy cập trong ngày: .
Số người đang trực tuyến: .
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn