Bám sát mục tiêu, thi đua hoàn thành các chỉ tiêu KH 2018

Thái BìnhPetrolimex An Giang
12:51' SA - Thứ năm, 12/07/2018

Ngày 11.7.2018, Công ty TNHH MTV Xăng dầu An Giang (Petrolimex An Giang/Công ty) đã tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ (mở rộng) để sơ kết công tác Đảng – SXKD 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 tại văn phòng công ty.


Toàn cảnh Hội nghị


Ủy viên BTV Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Hồng Phong chủ trì hội nghị; cùng với sự tham dự của các Ủy viên BCH Đảng bộ, Bí thư các chi bộ trực thuộc, lãnh đạo các đoàn thể; Trưởng, phó các phòng nghiệp vụ Công ty và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.


Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Công ty Trần Thanh Trung báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018


Hội nghị đã được nghe các báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đảng bộ; báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Theo đó, từ những thuận lợi về lịch thời vụ, mùa lễ hội, triển khai KD xăng sinh học E5 Ron 92-II qua kênh TNPP; tổ chức kinh doanh Xăng E5 Ron 92-II, Điezel 0,001S-V tại hầu hết các CHXD trực thuộc và duy trì bán hàng 24/24 tại 12 CHXD cùng với sự phát triển khả quan của KT-XH tỉnh nhà... đã được các đơn vị, cửa hàng xăng dầu trực thuộc khai thác tốt. Kết quả, 6 tháng đâu năm 2018, Công ty đã hoàn thành ở mức cao về kế hoạch sản lượng xăng dầu. Lĩnh vực kinh doanh ngoài xăng dầu có những khó khăn nhất định, chưa đạt kỳ vọng kế hoạch; tuy nhiên, doanh thu bảo hiểm và sản lượng Gas vẫn đạt mức tăng trưởng khá so cùng kỳ. Công tác an toàn về mọi mặt được đảm bảo.
Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính của 6 tháng đầu năm 2018:
- Sản lượng xăng dầu xuất bán 47.639 m3 bằng 53% KH, tăng 5% so CK. Trong đó, bán lẻ tăng 11% so CK.
- Dầu mỡ nhờn 142 tấn, đạt 45% KH, bằng 87% CK;
- Gas Petrolimex 286 tấn, đạt 48% KH, bằng 117% CK;
- Doanh thu bảo hiểm (chưa VAT) 1.347 triệu đồng, đạt 43% KH, bằng 90% CK;
- Lợi nhuận đạt 58% tiến độ kế hoạch Tập đoàn giao.
- Nộp ngân sách nhà nước đạt 129.793 triệu đồng
- Thực hiện đầu tư XDCB với giá trị 9.610 triệu đồng; công tác chuẩn bị đầu tư mới 04 CHXD trong năm 2018 đã cơ bản hoàn thành giai đoạn chuẩn bị đầu tư.
Nhận định tình hình 6 tháng cuối năm sẽ có nhiều khó khăn hơn thuận lợi như yếu tố mùa vụ, lễ hội, thời tiết và những diễn biến bất thường của giá dầu thế giới trong vài tháng trở lại đây... Do vậy, hội nghị đã đi sâu tập trung phân tích và đề ra các mục tiêu cụ thể cùng với các nhóm giải pháp trong 6 tháng cuối năm, thể hiện sự quyết tâm, ra sức phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ được giao.


Ủy viên BTV Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Hồng Phong phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị


Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, Ủy viên BTV Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch kiêm Giám đốc Hồng Phong ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của cán bộ, đảng viên, người lao động trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ 6T đầu năm 2018; những kết quả đạt được tiếp tục làm nền tảng, động lực, đề ra mục tiêu hoàn thành kế hoạch cả năm 2018.
Trong 06 tháng cuối năm 2018, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty yêu cầu cấp ủy, chi bộ, đảng viên và toàn thể CB-CNV-NLĐ bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể sau:
- Về thực hiện nhiệm vụ SXKD: (1) Đảm bảo tuyệt đối, mọi mặt về công tác an toàn, có giải pháp đối phó tốt với thời tiết, mưa, bão và mùa lũ, (2) Làm tốt công tác thị trường, linh hoạt về cơ chế, tận dụng lợi thế so sánh để đẩy mạnh sản lượng ở những thời điểm cụ thể; chú trọng và quyết tâm đẩy mạnh sản lượng kinh doanh 02 sản phẩm mới, (3) phối hợp đơn vị thi công khẩn trương hoàn thành, đưa vào sử dụng 02 bể trụ đứng kho Vịnh tre để quản lý tốt hàng hóa, hao hụt song song với triển khai đầu tư các CHXD đã được phê duyệt, (4) mục tiêu chung cho cả năm 2018 là phải tăng trưởng sản lượng xăng dầu xuất bán tối thiểu 5%, trong đó bán lẻ 8%, tỷ trọng kinh doanh 02 sản phẩm mới tối thiểu phải đạt kế hoạch Tập đoàn giao; triển khai đầu tư ít nhất là 02 CHXD hoàn thành đưa vào hoạt động trong năm 2018, (5) quản lý tốt dòng tiền, công nợ, không để phát sinh sự cố tài chính.
- Về công tác xây dựng Đảng: (1) Chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; cán bộ, đảng viên luôn đề cao tính gương mẫu trong tổ chức học tập nghị quyết, không để xảy ra tình trạng lười học nghị quyết, bởi đây cũng là một biểu hiện về suy thoái tư tưởng chính trị, (2) căn cứ chỉ tiêu nghị quyết, đề nghị cấp ủy, chi bộ quan tâm công tác bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng ưu tú để phát triển đảng, (3) lãnh đạo toàn diện và thực hiện tốt công tác cán bộ, kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ chốt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, (4) tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhất là giám sát thường xuyên để ngăn chặn kịp thời, đẩy lùi các biểu hiện tiêu cực, (4) phát huy vai trò cấp ủy, các tổ chức đoàn thể trong tổ chức các phong trào thi đua, gắn chặt nhiệm vụ chính trị để giúp Công ty hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ 2018.
Để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2018, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty đề nghị toàn thể CB, đảng viên, NLĐ Công ty cần phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, tính nêu gương, nhất là vai trò người đứng đầu các đơn vị, bộ phận, bởi thực tiển cho thấy nơi nào người đứng đầu sâu sát, trách nhiệm, quyết tâm cao thì nơi đó có sự khác biệt nổi trội và hôm nay, việc biểu dương, khen thưởng thành tích 6T-2018 là một minh chứng cho điều đó.


TP.Tổ chức Hành chính Ngô Quốc Toàn công bố Quyết định khen thưởng của Tập đoàn và Công ty cho tập thể và cá nhân đã đạt thành tích


Tại Hội nghị, lãnh đạo Công ty đã công bố Quyết định khen thưởng Top 03 cửa hàng bán lẻ xăng dầu thực hiện vượt kế hoạch sản lượng Công ty giao và có mức tăng trưởng tốt so với cùng kỳ; khen thưởng 05 cửa hàng đạt NSLĐ cao nhất; biểu dương, khen thưởng CHXD Vịnh Tre và CHXD Mỹ Long là 02 cửa hàng tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch được giao trong 06 tháng đầu năm 2018.
Dịp này, Chủ tịch kiêm Giám đốc cũng công bố và trao Giấy khen Tập đoàn về thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ 2017 cho 03 Tập thể và 10 cá nhân Công ty.

Một số hình ảnh tại buổi Hội Nghị:


Ủy viên BTV Đảng ủy - Phó giám đốc Công ty Phạm Quốc Thiên phát biểu tại Hội nghị về lĩnh vực đảm bảo công tác an toàn trong sản xuất kinh doanh tại các đơn vị

Các đơn vị tham gia thảo luận và đóng góp ý kiến trong Hội nghị


Chủ tịch kiêm giám đốc Hồng Phong trao giấy khen Tập đoàn về thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ 2017 cho 03 tập thể


Chủ tịch kiêm giám đốc Hồng Phong trao giấy khen Tập đoàn về thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ 2017 cho 10 cá nhân


Phó giám đốc Trần Thanh Trung trao tặng 03 tập thể CHXD đạt sản lượng bán lẻ xăng dầu 6 tháng cao nhất


Phó giám đốc Trần Thanh Trung trao tặng 05 tập thể CHXD đạt năng xuất lao động cao nhất


Phó giám đốc Trần Thanh Trung trao tặng 02 tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch được giao trong 06 tháng đầu năm 2018

Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn