Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Cục QLTT An Giang và Petrolimex An Giang

BTV WebsitePetrolimex An Giang
04:38' CH - Thứ năm, 27/08/2020

An Giang, ngày 27/8/2020, Cục Quản lý thị trường An Giang (QLTT An Giang), đã ký kết quy chế phối hợp với Công ty TNHH MTV Xăng dầu An Giang (Petrolimex An Giang/Công ty) nhằm nâng cao hiệu quả công tác QLTT trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, lành mạnh hóa thị trường xăng dầu và bảo vệ lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.

Tham dự Lễ ký kết có sự hiện diện của Ông Lê Văn Nưng, UV.BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, kiêm Trưởng ban Chỉ đạo 389 tỉnh An Giang; đại diện lãnh đạo các Sở/ngành tỉnh An Giang: Công thương, Khoa học Công nghệ, Công an, Tài chính, Cục thuế; đại diện các phòng/ban thuộc Cục Quản lý thị trường và Petrolimex An Giang. Ông Huỳnh Ngọc Hồ, Phó Cục trưởng phụ trách Cục QLTT An Giang; Ông Hồng Phong, Chủ tịch kiêm Giám đốc Petrolimex An Giang đồng chủ trì buổi Lễ ký kết.


Toàn cảnh buổi lễ ký kết Quy chế phối hợp

Theo tinh thần Quy chế phối hợp giữa Tổng cục Quản lý thị trường và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Quy chế phối hợp giữa Cục QLTT An Giang và Petrolimex An Giang được triển khai dựa trên nguyên tắc, hai bên phải tuân thủ đúng quy định pháp luật; đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mỗi bên; tạo điều kiện hỗ trợ kịp thời để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ mỗi bên nhằm nâng cao hiệu quả của công tác quản lý thị trường trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh An Giang.

Cụ thể, Cục Quản lý thị trường thực hiện thanh tra chuyên ngành, kiểm tra theo chức năng, nhiệm vụ của Cục Quản lý thị trường đối với Petrolimex An Giang, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật nhằm hỗ trợ công ty trong công tác quản lý hệ thống phân phối và bảo vệ thương hiệu; xử lý kịp thời các thông tin liên quan đến các hành vi vi phạm quy định pháp luật về kinh doanh xăng dầu, vi phạm sở hữu trí tuệ do Petrolimex An Giang cung cấp.

Petrolimex An Giang có trách nhiệm thông tin về tình hình, xu hướng buôn lậu, gian lận thương mại, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ trong tỉnh, thông tin về buôn bán, vận chuyển kinh doanh hàng nhập lậu, xăng dầu giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc trong kinh doanh trên thị trường địa phương, cung cấp tình hình, tư liệu giúp xác minh các vụ việc,…

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, Ông Lê Văn Nưng, UV.BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đồng tình và đánh giá cao việc tổ chức Lễ ký kết quy chế phối hợp giữa hai đơn vị; đồng chí cho đây là việc làm cần thiết trong điều kiện quản lý nhà nước hiện nay, nhằm bảo vệ tốt lợi ích cho doanh nghiệp và đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí cám ơn Tổng Cục Quản lý thị trường và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã có chủ trương đúng đắn, phù hợp để triển khai đến các đơn vị, địa phương.


Ông Lê Văn Nưng, UV.BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng ban chỉ đạo 389 tỉnh An Giang phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Ngay sau buổi ký kết, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu lãnh đạo hai đơn vị triển khai nhanh kế hoạch phối hợp đến từng đơn vị trực thuộc để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả; yêu cầu các sở, ban ngành có liên quan tăng cường hỗ trợ cho hai đơn vị, nhằm tạo sự lan tỏa và phát huy hiệu quả cao nhất trong công tác quản lý thị trường về lĩnh vực kinh doanh xăng dầu. Trong thời gian tới, ngoài việc phối hợp với ngành xăng dầu, Cục Quản lý thị trường An Giang cần nghiên cứu, tham mưu xây dựng quy chế phối hợp với các sở/ngành có liên quan, nhằm quản lý tốt các lĩnh vực, ngành nghề và mặt hàng kinh doanh có liên quan mật thiết, ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống và sức khỏe của nhân dân. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh hứa sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ thiết thực trong công tác đấu tranh, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và các hành vi xâm phạm thương hiệu để đảm bảo quyền lợi doanh nghiệp và lợi ích người tiêu dùng, xây dựng môi trường cạnh tranh lành mạnh, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội tỉnh nhà ngày càng phát triển.
Ông Huỳnh Ngọc Hồ, Phó Cục trường Phụ trách Cục QLTT An Giang, thay mặt lãnh đạo hai đơn vị chân thành tiếp thu ý kiến chỉ đạo sâu sắc của đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang. Với vai trò quản lý nhà nước về thị trường, đồng chí xin hứa sẽ thường xuyên trao đổi, thông tin và tổ chức thực hiện tốt các nội dung, chương trình theo đúng quy chế phối hợp đã ký kết, dựa trên nguyên tắc bình đẳng, tuân thủ đúng quy định của pháp luật, đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mỗi bên, tạo điều kiện hỗ trợ kịp thời để cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng thời, xin hứa với đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh sẽ chủ động liên hệ, phối hợp để tiến tới xây dựng Quy chế phối hợp với các sở/ngành có liên quan trong công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng gian, hàng giả đối với các lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh khác ngoài xăng dầu như ý kiến đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo.


Ông Huỳnh Ngọc Hồ, Phó Cục trưởng phụ trách Cục QLTT An Giang phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ ký kết, Ông Hồng Phong, Chủ tịch kiêm Giám đốc Petrolimex An Giang tin tưởng rằng, với sự chỉ đạo sâu sát của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, sự giúp đỡ của các sở/ngành có liên quan trong lĩnh vực quản lý xăng dầu sẽ giúp cho chương trình phối hợp của Cục QLTT An Giang và Petrolimex An Giang phát huy tốt hiệu quả và đi vào cuộc sống, vì mục tiêu lành mạnh hóa thị trường xăng dầu, phục vụ lợi ích người tiêu dùng và góp phần phát triển KT-XH của tỉnh nhà.


Ông Hồng Phong, Chủ tịch kiêm giám đốc Công ty phát biểu tại buổi lễ

Với trách nhiệm của Doanh nghiệp nhà nước, giữ vai trò chủ đạo trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch kiêm Giám đốc Petrolimex An Giang cam kết với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng, đồng chí Phó Cục trưởng phụ trách Huỳnh Ngọc Hồ và lãnh đạo các sở/ngành.., Ban lãnh đạo Petrolimex An Giang và các phòng/ban, đơn vị trực thuộc Công ty sẽ thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ đã ký kết và thường xuyên trao đổi, thông tin kịp thời để cùng tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; định kỳ sơ/tổng kết, đánh giá kết quả đạt được để duy trì và thực hiện thật tốt Quy chế phối hợp; ra sức xây dựng mối quan hệ đoàn kết, hợp tác mật thiết, gắn bó vì sự phát triển của ngành, của từng đơn vị, vì mục tiêu lành mạnh hóa thị trường xăng dầu và đảm bảo tốt quyền lợi của người tiêu dùng!

Một số hình ảnh tại buổi lễ ký kết:


Cục Quản lý Thị trường An Giang và Công ty TNHH MTV Xăng dầu An Giang ký kết quy chế phối hợp dưới sự chứng kiến của UBND tỉnh.

Bà Trần Thị Thu Thanh Thủy, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường An Giang thông qua quy chế phối hợp.


Cục Quản lý Thị trường An Giang và Công ty TNHH MTV Xăng dầu An Giang trao quà lưu niệm tại Lễ ký kết Quy chế phối hợp

Tài nguyên Petrolimex
Petrolimex's resources
Thông tin khuyến mại
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: .
Số lượt truy cập trong tháng: .
Số lượt truy cập trong ngày: .
Số người đang trực tuyến: .
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn